Máy sấy MS 50 ( Sấy được 50 – 150 ký sản phẩm tươi).

Máy sấy MS 50 ( Sấy được 50 – 150 ký sản phẩm tươi). Máy sấy Kenview MS 50 được cấu tạo gồm khung khay sấy bằng inox 304 .Gồm  có 12 khay sấy  kích thước khay ( 80 x 80 )cm  và 1 máng hứng inox 304, Máy sấy được 50 – 150 ký […]

Máy sấy MS 20 (Sấy được 10 – 20 ký sản phẩm tươi).

Máy sấy MS 20 (Sấy được 10 – 20 ký sản phẩm tươi). Máy sấy MS 20 sấy một lần đươc 10 đến 20 ký sản phẩm tươi, tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của sản phẩm. Được cấu tạo gồm 6 khay sấy và 1 máng hứng. Khay sấy và máng hứng được làm […]

MÁY SẤY MS 500 ( Sấy được 500 – 1 tấn sản phẩm tươi)

MÁY SẤY MS 500 ( Sấy được 500 – 1 tấn sản phẩm tươi) Máy sấy Kenview MS 500 được cấu tạo gồm khung khay sấy bằng inox 304 .Gồm  có 80 khay sấy  kích thước khay ( 100 x 100 )cm  inox 304. Máy sấy được 500 – 1000 ký sản phẩm tươi tùy […]

MÁY SẤY MS 200 ( Sấy được 200 – 500 ký sản phẩm tươi)

MÁY SẤY MS 200 ( Sấy được 200 – 500 ký sản phẩm tươi) Máy sấy Kenview MS 200 được cấu tạo gồm khung khay sấy bằng inox 304 .Gồm  có 40 khay sấy  kích thước khay ( 100 x 100 )cm  và 1 máng hứng inox 304. Máy sấy được 200 – 500 ký […]

MÁY SẤY MS 100 ( Sấy được 100 – 300 ký sản phẩm tươi)

MÁY SẤY MS 100 ( Sấy được 100 – 300 ký sản phẩm tươi) Máy sấy Kenview MS 100 được cấu tạo gồm khung khay sấy bằng inox 304 .Gồm  có 20 khay sấy  kích thước khay ( 100 x 100 )cm  và 1 máng hứng inox 304. Máy sấy được 100 – 300 ký […]