Trang chủ » Máy sấy thăng hoa nhập khẩu Mỹ .

Máy sấy thăng hoa nhập khẩu Mỹ .

Máy sấy thăng hoa nhập khẩu Mỹ .

Máy sấy thăng hoa nhập khẩu  Mỹ  .
Máy sấy thăng hoa nhập khẩu  Mỹ  .
Máy sấy thăng hoa nhập khẩu  Mỹ  .

Máy sấy thăng hoa nhập khẩu Mỹ .

 Máy sấy thăng hoa gia đình 3 khay   Thông số kĩ thuật máy sấy thăng hoa 3 khay  + Điện áp sử dụng: 220V + Kích thước phủ bì: 64cm Dài x42cm Rộng x47cm Cao + Năng suất từ 2-3.5Kg/mẻ sấy /24h + Số khay sấy: 03 cái (20cmx37cm) + Khối lượng: 37 Kg […]

 Máy sấy thăng hoa gia đình 3 khay

Thăng Hoa 3 khay

Thăng Hoa 3 khay

 

Thông số kĩ thuật máy sấy thăng hoa 3 khay 

+ Điện áp sử dụng: 220V

+ Kích thước phủ bì: 64cm Dài x42cm Rộng x47cm Cao

+ Năng suất từ 2-3.5Kg/mẻ sấy /24h

+ Số khay sấy: 03 cái (20cmx37cm)

+ Khối lượng: 37 Kg

Giá : 135,000,000đ – 145,000,000đ 

Máy sấy thăng hoa gia đình 4 khay

Thông số kĩ thuật máy sấy thăng hoa 4 khay 

  + Điện áp sử dụng: 220V

  + Kích thước phủ bì: 76cm Dài x 51cm Rộng x 63cm Cao

  + Năng suất từ 3-5Kg/mẻ sấy /24h

  + Số khay sấy: 04 cái (19x46cm)

  + Khối lượng: 45 Kg

Giá : 155,000,000đ – 165,000,000đ 

Máy sấy thăng hoa gia đình 5 khay

Máy sấy thăng hoa gia đình 5 khay

Máy sấy thăng hoa gia đình 5 khay

Thông số kĩ thuật máy sấy thăng hoa 5 khay 

+ Điện áp sử dụng: 220V/50Hz

+ Kích thước phủ bì: 57cm Dài x 65cm Rộng x 83cm Cao

+ Năng suất từ 5-7Kg/mẻ sấy /24h

+ Số khay sấy: 05 cái (22x50cm)

+ Khối lượng: 66 Kg

Giá thành: 190,000,000đ- 200,000,000đ 

Máy sấy thăng hoa  5 khay

 

Key Features & Benefits – The freeze dryer has built in intelligence. It automatically and perfectly manages the freeze drying process – The ideal vacuum pressure and drying temperature is maintained for each material – preserves freshness and potency – 3.75 square feet of tray space – Shelving unit holds 5 trays (each tray 7.75″ W x 14″ L x 0.75″ H) – 3 liters of ice capacity Warranty 3 year limited warranty Dimensions Overall product dimensions: 16.5″ W x 18.5″ D x 25″ H Perfect for a counter top, cart or table. Power 110 volt outlet. Shipping Info – The small freeze dryer ships in one package with a total weight of 139 lbs. – Item will be delivered to physical addresses, no PO boxes, they just don’t fit. – One freeze dryer package: 26″W x 36″D x 41″H. Maintenance Simply filter and replace oil. Takes one or two minutes. Vacuum Pump Each vacuum pump has been factory tested to guarantee 25 microns (25,400 Microns = 1 Inch of Hg) or better, and listed CFM performance. Vacuum Pump Technical Specifications CFM: 7.2 Motor: 3/4 HP, 1725 RPM Voltage: Standard 115V 60Hz Plug: US 110V Intake Port: 3/4 JIC flare Intake Port: 21 oz (680 cc) Dimensions: 10 1/2″ H x 16″ D x 5 3/4″ W Weight: 35 lbs
 Thông số kĩ thuật máy sấy thăng hoa 5 khay 
Các tính năng và lợi ích chính 
- Máy sấy đông lạnh được tích hợp trí thông minh.
Nó tự động và quản lý hoàn hảo quy trình sấy đông lạnh 
- Áp suất chân không và nhiệt độ sấy lý tưởng được duy trì 
cho từng vật liệu 
- duy trì độ tươi và hiệu lực - 3,75 feet vuông của 
không gian khay 
- Đơn vị chứa 5 khay (mỗi khay 7,75 ″ W x 14 L x 0,75 ″ H) 
- 3 lít dung tích nước đá Bảo hành 3 năm Bảo hành giới hạn 
Kích thước Kích thước tổng thể của sản phẩm:
 16,5 W x 18,5 D x 25 H
 Hoàn hảo cho mặt bàn, giỏ hàng hoặc bàn. Ổ cắm điện 110 volt. 
Thông tin vận chuyển 
- Máy sấy đông lạnh nhỏ xuất xưởng trong một gói với tổng
 trọng lượng 139 lbs. 
- Vật phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ vật lý, không có hộp PO, 
chúng chỉ không phù hợp. 
- Một gói máy sấy đông lạnh: 26 W x 36 D x 41 ″ H.
 Bảo dưỡng Đơn giản chỉ cần lọc và thay thế dầu. 
Mất một hoặc hai phút. 
Bơm chân không Mỗi bơm chân không đã được
 thử nghiệm tại nhà máy để đảm bảo 25 micron 
(25.400 Micron = 1 Inch Hg)
 hoặc tốt hơn và được liệt kê hiệu suất CFM. 
Thông số kỹ thuật của bơm chân không CFM: 7.2
 Động cơ: 3/4 HP, 1725 RPM
 Điện áp: Ổ cắm tiêu chuẩn 115V 60Hz: 
Cổng nạp 110 V của Mỹ: 3/4 JIC fl là Cổng lấy: 21 oz (680 cc) 
Kích thước: 10 1/2 H x 16 ″ D x 5 3/4 W Trọng lượng: 35 lbs

Máy sấy thăng hoa  7 khay

Thăng hoa 7 khay

Thăng hoa 7 khay

 

Key Features & Benefits – The freeze dryer has built in intelligence. It automatically and perfectly manages the freeze drying process – The ideal vacuum pressure and drying temperature is maintained for each material – preserves freshness and potency – 6.5 square feet of tray space – Shelving unit holds 7 trays (each tray 7.5″ W x 18″ L x 0.75″ H) – 4 liters of ice capacity Warranty 3 year limited warranty Dimensions Overall product dimensions: 18″ W x 21.25″ D x 28.5″ H Perfect for a counter top, cart or table. 133 lbs Power 110 volt outlet. Shipping Info – The medium freeze dryer ships in one package with a total weight of 221 lbs. – Item will be delivered to physical addresses, no PO boxes, they just don’t fit. – One freeze dryer package: 26″W x 36″D x 45″H. Maintenance Simply filter and replace oil. Takes one or two minutes. Vacuum Pump Each vacuum pump has been factory tested to guarantee 25 microns (25,400 Microns = 1 Inch of Hg) or better, and listed CFM performance. Vacuum Pump Technical Specifications CFM: 7.2 Motor: 3/4 HP, 1725 RPM Voltage: Standard 115V 60Hz Plug: US 110V Intake Port: 3/4 JIC flare Intake Port: 21 oz (680 cc) Dimensions: 10 1/2″ H x 16″ D x 5 3/4″ W Weight: 35 lbs

 

Các tính năng và lợi ích chính 
- Máy sấy đông lạnh được tích hợp trí thông minh. 
Nó tự động và quản lý hoàn hảo quytrình sấy đông lạnh 
- Áp suất chân không và nhiệt độ sấy lý tưởng 
được duy trì cho từng vật liệu 
- duy trì độ tươi và hiệu lực - 6,5 feet vuông 
của không gian khay 
- Đơn vị chứa 7 khay
 (mỗi khay 7,5 ″ W x 18 L x 0,75 ″ H) 
- 4 lít dung tích nước đá 
Bảo hành 3 năm Bảo hành giới hạn 
Kích thước Kích thước tổng thể của 
sản phẩm: 18 W x 21,25 D x 28,5 H 
Hoàn hảo cho mặt bàn, giỏ hàng hoặc bàn.
 133 lbs Ổ cắm điện 110 volt. 
Thông tin vận chuyển 
- Máy sấy đông lạnh trung bình xuất xưởng trong
 một gói với tổng trọng lượng là 221 lbs. 
- Vật phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ vật lý, 
không có hộp PO, chúng chỉ không phù hợp. 
- Một gói máy sấy đông lạnh: 26 W x 36 D x 45 ″ H. 
Bảo dưỡng Đơn giản chỉ cần lọc và thay thế dầu.
 Mất một hoặc hai phút.
 Bơm chân không Mỗi bơm chân không đã được 
thử nghiệm tại nhà máy 
để đảm bảo 25 micron (25.400 Micron = 1 Inch Hg)
 hoặc tốt hơn và được liệt kê hiệu suất CFM.
 Thông số kỹ thuật của bơm chân không CFM: 7.2
 Động cơ: 3/4 HP, 1725 RPM 
Điện áp: Ổ cắm tiêu chuẩn 115V 60Hz: 
Cổng nạp 110 V của Mỹ: 3/4 JIC fl là 
Cổng lấy: 21 oz (680 cc) 
Kích thước: 10 1/2 H x 16 ″ D x 5 3/4 W 
Trọng lượng: 35 lbs

 

Máy sấy thăng hoa  8 khay

Máy sấy thăng hoa gia đình 8 khay

Máy sấy thăng hoa gia đình 8 khay

 

Key Features & Benefits – The freeze dryer has built in intelligence. It automatically and perfectly manages the freeze drying process – The ideal vacuum pressure and drying temperature is maintained for each material—preserves freshness and potency – 10.25 square feet of tray space—nearly twice the capacity of Harvest Right’s standard Large freeze dryer – Shelf Unit Has shelves for 8 trays (each tray 9″ W x 20.5″ x 0.75″ H) – 6 liters of ice capacity Warranty 3 year limited warranty Dimensions Overall product dimensions: 20.25″ W x 23.75″ D x 30.75″ H Perfect for a counter top, cart or table. 161 lbs Power 110 volt (NEMA 5-20) outlet. A dedicated 20 amp circuit is required. Shipping Info – The large freeze dryer ships in one package with a total weight of 253 lbs. – Item will be delivered to physical addresses, no PO boxes, they just don’t fit. – One Freeze Dryer Package: 29″W x 38″D x 48″H Maintenance Simply filter and replace oil. Takes one or two minutes. Vacuum Pump Each vacuum pump has been factory tested to guarantee 25 microns (25,400 Microns = 1 Inch of Hg) or better, and listed CFM performance. Vacuum Pump Technical Specifications CFM: 7.2 Motor: 3/4 HP, 1725 RPM Voltage: Standard 115V 60Hz Plug: US 110V Intake Port: 3/4 JIC flare Intake Port: 21 oz (680 cc) Dimensions: 10 1/2″ H x 16″ D x 5 3/4″ W Weight: 35 lbs
Các tính năng và lợi ích chính 
- Máy sấy đông lạnh được tích hợp trí thông minh.
 Nó tự động và quản lý hoàn hảo quy trình sấy đônglạnh
 - Áp suất chân không và nhiệt độ sấy lý tưởng 
được duy trì cho từng vật liệu.
 Giữ gìn độ tươi và hiệu lực 
- 10,25 feet vuông không gian khay Cách thức gần gấp đôi 
công suất của máy sấy đông lạnh tiêu chuẩn
   Harvest Right 
- Đơn vị có kệ kệ cho 8 khay 
(mỗi khay 9 W x 20,5 ″ x 0,75 ″ H) 
- 6 lít dung tích nước đá Bảo hành 3 năm bảo hành
 Kích thước Kích thước tổng thể của sản phẩm:
 20,25 W x 23,75 ″ D x 30,75 H
 Hoàn hảo cho một quầy hàng đầu , giỏ hàng hoặc bàn. 
 Ổ cắm điện 161 lbs 110 volt (Nema 5-20).
 Cần có một mạch 20 amp chuyên dụng. 
Thông tin vận chuyển 
- Máy sấy đông lạnh lớn được vận chuyển trong một gói 
với tổng trọng lượng là 253 lbs. 
- Vật phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ vật lý, 
không có hộp PO,
 chúng chỉ không phù hợp.
 - Gói sấy khô một lần: 29 ″ W x 38 D x 48 ″
 H Bảo dưỡng Đơn giản chỉ cần lọc và thay dầu. 
Mất một hoặc hai phút. 
Bơm chân không Mỗi bơm chân không đã được thử nghiệm 
tại nhà máy để đảm bảo 25 micron 
(25.400 Micron = 1 Inch Hg) hoặc tốt hơn và
 được liệt kê hiệu suất CFM.
 Thông số kỹ thuật của bơm chân không CFM: 7.2 
Động cơ: 3/4 HP, 1725 RPM 
Điện áp: Ổ cắm tiêu chuẩn 115V 60Hz:
 Cổng nạp 110 V của Mỹ: 3/4 JIC fl là 
Cổng lấy: 21 oz (680 cc) 
Kích thước: 10 1/2 H x 16 ″ D x 5 3/4 W 
Trọng lượng: 35 lbs

Nhập khẩu phân phối máy sấy thăng hoa mới 100% Nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện từ Mỹ . Qúy khách liên hệ đặt hàng để  có giá tốt nhất .

Hotline; 0943 225 977 –  Cảm ơn quý khách .

Máy sấy thăng hoa mini

Máy sấy thăng hoa mini

 

Hãy gọi cho chúng tôi
0943 225 977

Liên hệ báo giá

Họ tên (required)
Điện thoại (required)
Email (required)
Sản phẩm cần tư vấn (required)
Ghi chú (required)

Video sản phẩm